JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Viac o JOGSC

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.

Základné informácie

Hlavný editor: PhDr. Igor Fedorko, PhD.
ISSN: 2453-756X
Periodicita: 2x do roka
Vydavateľ: eXclusive Marketing, s.r.o.

Nahor