JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2019 - VOLUME 4 ISSUE 1

Analýza vývoja vybraných nefinančných ukazovateľov kapacity a výkonov cestovného ruchu na úrovni Slovenskej republiky a v Prešovskom samosprávnom kraji v období 2008 – 2017

Abstrakt: Trhové prostredie poznačené rastúcou konkurenciou azvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu služieb, ovplyvňuje úspešnosť podnikov, ako aj výkonnosť celého odvetvia cestovného ruchu. Intenzita zavádzania moderných metód riadenia, zdokonalené prístupy a metódy analýz, inovované organizačné štruktúry a informačné systémy, sú podmienkou pre napredovanie aj v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb. Keďže odvetvie cestovného ruchu citlivo reaguje na vonkajšie činitele dané vývojom politického, ekonomického ako aj prírodného a sociálneho prostredia, rastie aj potreba čo najrýchlejšie sa prispôsobiť zmenám, aplikovať vhodné manažérske techniky, za účelom zabezpečenia úspechu podnikov cestovného ruchu. Príspevok sa zameriava na analýzu sústavy ukazovateľov kapacity a výkonov cestovného ruchu na úrovni Slovenska a v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v období 2008 – 2017. Na zhodnotenie stavu a vývoja odvetvia cestovného ruchu na Slovensku a v PSK sme použili nasledovnú sústavu nefinančných ukazovateľov kapacity avýkonov cestovného ruchu: počet ubytovacích zariadení, počet lôžok v ubytovacích zariadeniach, počet návštevníkov cestovného ruchu a počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu, ktoré značne ovplyvňujú výkonnosť podnikov odvetvia cestovného ruchu na Slovensku ale aj vo vybranom regióne. Výsledky analýzy ukázali, že aj keď v priebehu rokov 2008-2017, zvlášť v posledných štyroch rokoch, klesal počet ubytovacích zariadení a s ním aj počet lôžok, nemalo to negatívny dopad na ostatné ukazovatele. Práve naopak, došlo k nárastu počtu návštevníkov ako aj k nárastu počtu prenocovaní.

Čítať viac

Analýza zákazníckych preferencií́ v spoločnosti Camea car v podmienkach e-commerce

Abstrakt: V súčasnosti zohráva elektronické obchodovanie vo svete obchodovania ako takého dôležitú úlohu. Prostredníctvom internetových obchodov dnes nakupuje množstvo zákazníkov. Títo zákazníci tvoria potenciálnych kupujúcich pre rôzne firmy. Rozmach elektronických obchodov nastal hlavne preto, že dnešný spotrebitelia využívajú internet denno denne, radi experimentujú s novými vecami, značkami a produktmi, ale sú taktiež nároční, pohodlní a moderní. Čo u zákazníkov dnes zohráva dôležitú úlohu je to, že k takémuto spôsobu nakupovania im stačí len prístup na internet, čo v súčasnosti už nezohráva žiaden problém, pretože k internetu sa dnes ľudia môžu pripojiť kdekoľvek.

Čítať viac

Fraud Red Flags and the Procedure of Implementation of Forensic Audit

Abstrakt: Fraud red flags refer to undesirable situations or conditions that consistently contribute to fraud, waste, and abuse of resources. When an investigator is reviewing the company’s stocks or financial statements, certain undesirable characteristics may stand out as fraud red flags or contributors to fraud.It is an obligation of forensic auditor as a fraud-proofing expert to identify certain warning signals, also called “red flags”, when identifying a fraud. With a help of methods and techniques carried out in such a type of audit, it is necessary to collect sufficient amount of evidences that will eventually describe the elements of fraud, created damage, and suspected individuals, which will be presented, if necessary, in a court.

Čítať viac

Improving Accessibility in Rural Areas Using New Technology Based Solutions

Abstrakt: Rural areas are facing different demographic changes which have direct impact on the accessibility of rural areas. New technology solutions, available also in rural areas, can at the same time help to improve the accessibility of rural regions. This article is presenting theoretical discussion about the situation in rural areas associability and overview on possible solutions based on application of new technologies and transportation systems like Demand- Driven Transport – DTR and Flexible Transport Solutions FTS.

Čítať viac

Information Security Management System

Abstrakt: Networks and information systems play a crucial role in free movement and are often interconnected and linked to the Internet as a global tool. A disruption of the network and information systems in one member state therefore affects other member states and the whole European Union. The resilience of networks and stability of the information system is therefore a basic prerequisite for a smooth and undistorted functioning of the European Union's internal market and a prerequisite for credible international cooperation. The information security policy applies to every piece of information that is processed in an organization, regardless of its form or method of processing. It also applies to systems through which the information is processed, including their supporting infrastructure and persons processing the information.

Čítať viac

Multidisciplinary level of observation of digital print from the point of view of informatics and criminology

Abstrakt: The aim of this post is to clarify the concept of digital print, pointing to the interdisciplinary nature of the issue, in particular by linking the two main areas of informatics and criminology. The solution of this issue is based on the partial outputs and conclusions of the research conducted between 2015 and 2018. The structure of the article has the character of the process from general to concrete, which means that in the first part of the article is defined digital print, its possible division from several points and their subsequent description. In the next part of the article there is clarified the criminalistic aspect of the search and the process of providing a digital track at the crime scene. The conclusion of the work provides an analysis of knowledge and proposals of recommendation character.

Čítať viac

Na paměť Profesora Thomase L. Saatyho

Abstrakt: Autor metody AHP, narodil se v Iráku v Mosulu 18. 7. 1926. Byl význačný univerzitní profesor University of Pittsburgh's Joseph M. Katz Graduate School of Business. Pracoval na Wharton School University of Pennsylvania a také pracoval mnoho let pro americké vládní agentury a společností pro vládní podporu výzkumu. Je tvůrce, architekt a hlavní teoretik Analytického hierarchického procesu (AHP). Zemřel po dlouhé nemoci 14. 8 2017 ve věku 91 let.

Čítať viac

Sports manager in physical education and sports and its management method

Abstrakt: Sports management is a comprehensive way of managing sports and sports associations, clubs and teams, where entrepreneurial behavior is also partially manifested. This paper analyses sports manager position and its theoretical basis, defines its personality attributes and roles, that are very specific particularly in the management of sports clubs and other sports activities. Nevertheless, sports management opens up other opportunities for jobs in the sports world. This could mean working for professional sports teams (i.e. hockey, football, basketball) and many other professional or nonprofessional activities in context of marketing, health, and promotions (Tollison, 2008). In this context, it is a profession that allows closer cooperation with athletes, coaches, officials or club owners.

Čítať viac