JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Viac o JOGSC

Časopis je zaindexovaný v nasledovných databázach:

  • Index Copernicus
  • DOAJ
  • Google Scholar
  • Repec Ideas

Viac o Journal of global science

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.