JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Pokyny pre autorov

Poplatok

  • Článok bude publikovaný po úspešnom recenznom konaní a uhradení poplatku 60€

Stiahnuť šablónu

Za originalitu, formálnu a odbornú správnosť príspevkov zodpovedajú autori článkov. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Rozsah príspevku

Maximálny rozsah príspevku 8 strán.