JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Ako odoslať článok

Dôležité dátumy

  • Posledný termín pre zaslanie článku: dôležité termíny
  • Informácia o prijatí: do 10. dní odo dňa termínu pre zaslanie článkov (recenzné konanie)

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.

Autori môžu odosielať články na tento email:

Odoslať článok

Šablóna pre písanie článku:

Stiahnuť WORD šablónu