JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Príjem článkov

Dôležité termíny

  • Posledný termín pre zaslanie článku:
    dôležité termíny
  • Informácia o prijatí: do 10 dní od terminu pre zasielanie článkov (recenzné konanie)

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.

Autori môžu zasielať články na tomto odkaze:

Odoslať článok

Pokyny pre autorov:

Stiahnuť šablónu