JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Poplatky za publikovanie

Dôležité

  • Článok bude publikovaný po úspešnom recenznom konaní a zaplatení poplatku 60€

Journal of global science (JOGSC) je medzinárodný recenzovaný časopis, ktorý je pravidelne vydávaný a obsahuje vedecké články z rôznych oblasti vedeckého výskumu a jeho aplikácie v praxi. Časopis víta publikácie kvalitných prác vychádzajúcich z teoretického vývoja a jeho praktickej aplikácie vo vedeckom výskume. Publikujeme originálne vedecké práce, recenzie vedeckých prác a vysoko kvalitné technické poznámky.