JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Dôležité dátumy

Dôležité dátumy

  • Posledný termín pre zaslanie článku: -
  • Informácia o prijatí: do 10. dní odo dňa termínu pre zaslanie článkov (recenzné konanie)