JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2020 - VOLUME 5 ISSUE 1

Analytický pohľad na digitalizáciu v Európe s akcentom na technické zručnosti populácie

Abstrakt:Elektronické obchodovanie v súčasnom svete obchodovania zohráva dôležitú úlohu. Nakupovanie prostredníctvom internetových obchodov využíva množstvo zákazníkov. Rozmach elektronického obchodovania nastal hlavne preto, že dnešní spotrebitelia využívajú internet na dennej báze, radi skúšajú nové veci, značky a produkty, ale sú taktiež moderní, nároční a pohodlní. Rozhodujúcim kritériom v tomto smere je prístup na internet, čo v súčasnosti už nie je žiaden problém, nakoľko k internetu sa dnes ľudia môžu pripojiť kedykoľvek a kdekoľvek. Cieľom tohto príspevku je z hľadiska hospodárstva a digitalizácie popísať tri široké skupiny krajín (Digital Frontrunners, EU Big 5 a Digital Challengers), ktoré sa objavili za posledné tri desaťročia, poukázať na produktivitu práce v rámci týchto skupín podľa počtu odpracovaných hodín, a zároveň podľa HDP v € za hodinu. Cieľom je taktiež zhodnotiť vývoj odpracovaných hodín naprieč všetkými odvetviami v horizonte rokov 2016 – 2030, a napokon zdôvodniť nárast dopytu po technických zručnostiach na trhu práce.

Čítať viac

Internetová reklama ako súčasť elektronickej komercie nákupného procesu v oblasti turizmu

Abstrakt:E-marketing a internetová reklama sú v poslednom období nevyhnutnou súčasťou malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu, ale aj výbornou formou propagácie na oslovenie a prilákanie nových spotrebiteľov. V ére informačnej spoločnosti majú informácie charakter dodávok energie. Internetová komunikácia je nevyhnutná pre úspech akejkoľvek spoločnosti, organizácie, destinácie, ale aj každého jednotlivca. Včasné a relevantné informácie pomáhajú získať významnú konkurenčnú výhodu. Úspora času v elektronickej komunikácii, schopnosť reagovať na zákazníka a využívanie komplexných služieb prináša časové a nákladové výhody. Cieľom príspevku je teoretické spracovanie problematiky internetového marketingu a internetovej reklamy, ako aj identifikovať možnosti vplyvu internetu a internetovej reklamy na nákupné správanie slovenských spotrebiteľov v oblasti turizmu na území Slovenskej republiky.

Čítať viac

Možnosti eliminácie ohrozenia letísk bezpilotnými leteckými prostriedkami

Abstrakt:Bežná dostupnosť bezpilotných lietadiel – leteckých prostriedkov (Unmanned Aerial Vehicle (UAV) alebo zväčša nazývaných „dronov“ a ich rastúca popularita vyvoláva obavy hlavne u prevádzkovateľov letísk z možnosti ohrozenie bezpečnosti leteckej dopravy. Stupňujú sa kolízie s lietadlami a teroristické organizácie už využívajú možnosti prístupu a anonymity, ktoré drony ponúkajú. V dôsledku toho je potrebné sa viac zaoberať o reguláciu používania ako aj o technológie, ktoré obmedzujú bezpilotné zariadenia (bezpilotný letecký systém – UAS - je bezpilotné lietadlo a vybavenie na jeho diaľkové ovládanie). Článok pojednáva o rizikách a ohrozeniach, špecifikuje finančný aj technický dopad na lietadlá, letecké spoločnosti a samotné letiská a popisuje možnú ochranu letísk pred dronmi v záujmovom vzdušnom priestore medzinárodných letísk.

Čítať viac

Prehľad aktuálneho stavu poznania k problematike užívateľskej skúsenosti v oblasti e-commerce

Abstrakt:Článok prezentuje aktuálny stav poznania v oblasti užívateľskej skúsenosti. Predkladaná štúdia obsahuje vymedzenie základných teoretických východísk z oblasti mapy zákazníckych ciest, užívateľským rozhodovaním a ďalšími pojmami súvisiacimi s touto problematikou v oblasti e-commerce. Podnikanie, ale aj elektronické obchodovanie predstavuje ako nákup, tak aj predaj služieb a produktov pomocou rôznych elektronických systémov. E-commerce zahŕňa obchodné procesy, ktoré boli uskutočnené elektronickou cestou. Psychológia predaja a tzv. webdizajn je neoddeliteľnou súčasťou tejto problematiky. Tvorcovia e-shopov potrebujú tieto znalosti, aby tak mohli webstránky nastaviť podľa preferencií svojich potenciálnych zákazníkov, či už ide o audiovizuálne, psychologické alebo obsahové podnety, následkom čoho tak dané spoločnosti môžu prosperovať a zvyšovať svoj podiel na trhu.

Čítať viac

Štúdia vplyvu hospodárskeho rastu na nezamestnanosť pracovnej sily

Abstrakt:The economic and social dimension of unemployment and economic growth and their inverse relationship are the reason why many authors deal with the problem in theoretical and practical terms. Findings about the nature and strength of their relationship are not always the same. They confirm the existence of specific conditions that affect this relationship. In this article we examined the strength of the impact of economic growth on unemployment and the reasons for its size change. The parameters of the relationship were determined assuming its attributes defined by the differential version of Okun's law. The empirical analysis of the relationship used a panel of data from the databases of the Statistical Office of the Slovak Republic and OECD surveyed for the Slovak economy at annual and quarterly frequency in the period 1999 - 2018. The collected data include the unemployment rate and the growth rate of gross domestic product. The results show that there is no stable long-term relationship between the unemployment rate and economic growth. Unemployment stabilizing the growth rate, expressed by the values of the Okun coefficient, varies depending on the selected period. Depending on this criterion, the impact of the rate of economic growth on changes in the unemployment rate is also changing. A high rate of economic growth without a negative impact on unemployment and a strong link between economic growth and unemployment were found only in 1999-2008. According to our findings, the prolongation of the period considered to years with high volatility in economic growth rates reduces the credibility of the Okun coefficient estimates.

Čítať viac